Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Massage như vậy khách nam nào cũng thích lắm